Het doel van het wedstrijd en scheidsrechter reglement is de kwaliteit van de wedstrijden in het Taekwon-do te verhogen door alle aspecten van de wedstrijden te benoemen en gelijkwaardige kansen voor alle deelnemers te scheppen zodat zij hun beste prestatie kunnen delen met elkaar in een vriendschappelijke competitie.  

DocumentWedstrijd en scheidsrechter reglement (2018)