Binnen ITF Taekwon-do zijn er drie grote internationale bonden, die helaas ook een eigen puntentelling hebben voor het onderdeel sparring. Hieronder een korte omschrijving van de puntentelling van ITF Choi Jung Hwa:

ITF Choi Jung Hwa

1 punt:
Handtechnieken op de lichaam en hoofd
Traptechnieken op het lichaam

2 punten:
Traptechnieken op het hoofd
Gesprongen* handtechnieken op het hoofd
Gesprongen* traptechnieken op het lichaam

3 punten:
Gesprongen* traptechnieken op het hoofd

* Gesprongen houdt in dat op het moment dat je de tegenstander raakt, je met beide voeten van de grond bent.

In Nederland wordt ITF Choi Jung Hwa vertegenwoordigd door:

ITF Royal Dutch
Dutch Taekwon-do Federation (DTF)