Binnen ITF Taekwon-do zijn er drie grote internationale bonden, die helaas ook een eigen puntentelling hebben voor het onderdeel sparring. Hieronder een korte omschrijving van de puntentelling van ITF Ri Yong Son:

ITF Ri Yong Son

1 punt:
Handtechnieken op de lichaam en hoofd
Traptechnieken op het lichaam

2 punten:
Gesprongen* handtechnieken op het hoofd
Traptechnieken op het hoofd

3 punten:
Gesprongen* traptechnieken op het hoofd

4 punten:
Gesprongen* achterwaartse trap (dwit chagi) op het hoofd

5 punten:
Gesprongen* achterwaartse haaktrap (bandae dollyo chagi) op het hoofd

* Gesprongen houdt in dat op het moment dat je de tegenstander raakt, je met beide voeten van de grond bent.

In Nederland wordt ITF Chang Ung vertegenwoordigd door:

Taekwon-do International Nederland (TIN)